Bierawka

Koledzy, czy nie wiecie czy na odcinku od Trachów do Bierawy coś tam w wodzie żyje oprócz bobrów? Kiedyś ponoć była to dość rybna rzeka, a jak jest teraz?