Aktualizacja składu Zarządu Koła

/ 1 odpowiedzi
Proszę o aktualizację składu Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz podanie do publicznej wiadomości jakie decyzje podjęto w Okręgu w sprawie zawieszonego Prezesa p. Grzegorza Sasina.