Porozumienia wędkarskie okręg Tarnów i Nowy Sącz - forum wedkuje.pl

» » » Grupy » ★  Obserwuj★  Obserwujesz✕  Nie obserwuj

Porozumienia wędkarskie okręg Tarnów i Nowy Sącz


Witam.

Niestety nie mogę nigdzie zlokalizować jakie porozumienia mają podpisane okręgi Tarnów i Nowy Sącz. W związku z powyższym proszę o pomoc czy na jeziorach czchowskim i rożnowskim oraz na Dunajcu w okolicach Zakliczyna a także na Klimkówce mogę łowić posiadając opłacone składki w okręgu katowickim  + dopłata do okręgu opolskiego ?? Czy w okolicach o których wspomniałem są jakiekolwiek wody na których są honorowane składki które mam opłacone ?

 


zgłoś naruszenie
#305445
wysłano: 2011/07/08 22:02
Tarnów

Do wód Okręgu PZW Tarnów należy prawy i lewy brzeg rzek.

 

I. Rzeka Wisła

 

Obwód rybacki rzeki Wisła - nr 4

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Raba do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Dunajec.

 Obwód rybacki rzeki Wisła - nr 5

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Dunajec do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Wisłoka.

II. Rzeka Raba

 

 Obwód rybacki rzeki Raba - nr 5

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Raba na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącej do niej rzeki Stradomka do jej ujścia do rzeki Wisła.

III. Rzeka Uszwica

 

Obwód rybacki rzeki Uszwica - nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Uszwica od jej źródeł do ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami dopływów na tym odcinku.

IV. Rzeka Dunajec

 

 Obwód rybacki zbiornika Czchów na rzece Dunajec - nr 6

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec na odcinku od osi podłużnej mostu wiszącego w miejscowości Tropie do linii prostej prostopadłej do lewego brzegu rzeki Dunajec przechodzącej przez punkt położony na prawym brzegu rzeki Dunajec w odległości 200 metrów, mierzonych w linii prostej poniżej korony zapory zbiornika zaporowego Czchów wraz z wodami zbiornika zaporowego Czchów oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Łososina od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Białka.

Obwód rybacki rzeki Dunajec - nr 7

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec na odcinku od linii prostej prostopadłej do lewego brzegu rzeki Dunajec przechodzącej przez punkt położony na prawym brzegu rzeki Dunajec w odległości 200 metrów, mierzonych w linii prostej poniżej korony zapory zbiornika zaporowego Czchów do linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącego do niej potoku Brzozowianka

Obwód rybacki rzeki Dunajec - nr 8

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącego do niej potoku Brzozowianka do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Biała Tarnowska

 

Obwód rybacki rzeki Dunajec - nr 9

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Biała Tarnowska do jej ujścia do rzeki Wisła.

V. Rzeka Biała Tarnowska

 

Obwód rybacki rzeki Biała Tarnowska - nr 2

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Biała Tarnowska na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Kąśnianka do jej ujścia do rzeki Dunajec..

VI. Rzeka Breń

 

Obwód rybacki rzeki Breń - nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Breń od jej źródeł do ujścia do rzeki Wisła.

 

 


Nowy Sącz

Obwód rybacki rzeki Czarna Orawa - nr 1  mapa >>>

 

   Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Czarna Orawa na odcinku od jej źródeł do granicy Rzeczpospolitej Polskiej wraz z wodami dopływów na tym odcinku w granicach Rzeczpospolitej Polskiej i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lubodpływie do wód tego odcinka, z wypaczeniem wód znajdujących się w granicach Babiogórskiego Parku Narodowego.

 

Kod łowiska

Lokalizacja  łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Czarna Orawa - nr  1

C1/1

Rzeka Czarna Orawa od ujścia potoku Bukowski Strumyk w miejscowości Podwilk do ujścia  potoku Zubrzyca.

C1/2

Rzeka Czarna Orawa  od ujścia potoku  Zubrzyca do Granicy Państwa.

C1/3

Potok Zubrzyca od ujścia potoku Suchy do ujścia do Czarnej Orawy.

C1/4

Potok Syhlec od ujścia Kidanowskiego Potoku do ujścia do Czarnej Orawy.

C1/5

Potok Lipnica od ujścia potoku Przywarówka do ujścia do Czarnej Orawy.

C1/6

Potok Piekielnik od ujścia potoku Piekielniczek do ujścia do Czarnej Orawy.

 

Obwód rybacki rzeki Raba - nr 1  mapa >>>

 

   Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Raba na odcinku od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Lubieńka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego.

 

Kod łowiska

Lokalizacja  łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Raba - nr 1

Rb1/1

Rzeka Raba od ujścia potoku Rokicinka w m. Rokiciny do ujścia potoku Lubieńka.

Rb1/2

Potok Mszanka od ujścia potoku Łętówka do ujścia do rzeki Raby.

Rb1/3

Potok Poręba od ujścia potoku Koninka do ujścia do Mszanki

 

Obwód rybacki rzeki Dunajec - nr l  mapa >>>

 

   Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec na odcinku od granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego do osi podłużnej mostu drogowego na trasie Harklowa- Knurów wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego i Gorczańskiego Parku Narodowego.

 

Kod łowiska

Lokalizacja  łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Dunajec - nr 1

D1/1

Rzeka Czarny Dunajec od ujścia Antałowskiego Potoku do ujścia potoku Lepietnica.

D1/2

Rzeka Czarny Dunajec od ujścia potoku Lepietnica do mostu drogowego na ul. Krakowskiej (Zakopianka). 

D1/3

Rzeka Czarny Dunajec od mostu drogowego w Nowym Targu na ul. Krakowskiej (Zakopianka) do ujścia Białego Dunajca.

D1/4

Potok Lepietnica od ujścia potoku Obidowiec do ujścia do Czarnego Dunajca

D1/5

Potok Rogoźnik od ujścia potoku Ciche do ujścia do Czarnego Dunajca.

D1/6

Potok Biały Dunajec od ujścia potoku Poroniec do jazu elektrowni w miejscowości Szaflary

D1/7

Potok Biały Dunajec od jazu elektrowni w miejscowości Szaflary do połączenia z Czarnym Dunajcem w miejscowości Nowy Targ

D1/8

Rzeka Dunajec od połączenia Czarnego i Białego Dunajca  w Nowym Targu do korony jazu w  Waksmundzie.

D1/9

Rzeka Dunajec o od jazu w Waksmundzie do mostu drogowego w  Knurowie.

 

Obwód rybacki zbiornika Czorsztyn na rzece Dunajec - nr 2   mapa >>>

 

   Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec w granicach Rzeczpospolitej Polskiej na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego na trasie Harklowa - Knurów do granicy Pienińskiego Parku Narodowego w Sromowcach Niżnych wraz z wodami zbiornika zaporowego Czorsztyn (z wyłączeniem wód zatoki Harczygrunt) i wodami zbiornika zaporowego Sromowce Niżne oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego i Pienińskiego Parku Narodowego.

 

Kod łowiska

Lokalizacja  łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Dunajec - nr 2

D2/1

Rzeka Dunajec od mostu w Knurowie do mostu drogowego ”Pod Hubą”

D2/2

Czorsztyński Zbiornik Zaporowy   od mostu drogowego ”Pod Hubą” do korony zapory w Niedzicy

D2/3

Rzeka Białka Tatrzańska od ujścia potoku Jaworowy do ujścia do zbiornika Czorsztyńskiego.

D2/4

Zbiornik Zaporowy Sromowce Wyżne

D2/5

Potok Niedziczanka od ujścia potoku Kacwin do ujścia do Zbiornika Sromowce Wyżne

D2/6

Potok Kacwin od granicy Państwa do ujścia do potoku Niedziczanka

D2/7

Rzeka Dunajec od zapory w Sromowcach Wyżnych do ujścia Macelowego Potoku w Sromowcach Niznych.

 

Obwód rybacki rzeki Dunajec - nr 3   mapa >>>

 

   Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Dunajec na odcinku od granicy PienińskiegoParku Narodowego do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Kamienica Lacka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego i Pienińskiego Parku Narodowego.

 

Kod łowiska

Lokalizacja  łowisk udostępnionych do wędkowania w obwodzie rybackim rzeki Dunajec - nr 3

D3/1

Rzeka Dunajec od ujścia potoku Grajcarek do ujścia  potoku Krośniczanka.

OS Dunajec

Rzeka Dunajec od ujścia  potoku Krośniczanka do ujścia potoku Ochotnica

D3/2

Rzeka Dunajec od ujścia potoku Ochotnica do ujścia potoku Kamienica Łącka

D3/3

Potok Grajcarek od zapory rumowiskowej do ujścia do Dunajca.

D3/4

Potok Ochotnica od ujścia potoku Jaszcze do ujścia do Dunajca.

D3/5


zgłoś naruszenie
#305447
wysłano: 2011/07/08 22:04
"W dniu 14 kwietnia 2005 r. Okręg PZW w Nowym Sączu zawarł porozumienie
z Okręgiem PZW w Bielsku Białej w sprawie udostępnienia wód obwodu rybackiego
Skawa nr 1 wędkarzom z Kół PZW Okręgu Nowy Sącz
."zgłoś naruszenie
#305449
wysłano: 2011/07/08 22:06
"Porozumienie Kraków- Tarnów

Członkowie PZW zrzeszeni w jednostkach organizacyjnych przynależnych do Okręgu PZW Kraków którzy wnieśli składkę na ochronę i zagospodarowanie wód otwartych Okręgu PZW Kraków mogą wędkoać na dwóch odcinkach wód należącychdo Okręgu PZW Tarnów:
 
    * na odcinku rzeki Raby od ujścia Stradomki do ujścia Raby do Wisły
 
    * na odcinku rzeki Wisły od ujścia Raby do mostu drogowego "Górka" na trasie Koszyce - Tarnów

                                                                           Biuro ZO PZW Kraków"
To by było na tyle, lipa.zgłoś naruszenie
#305492
wysłano: 2011/07/08 23:07

No to lipa :((

Dzięki za info obcy91

A ile kosztuje zezwolenie okresowe powiedzmy na trzy do 5 pieciu dni
zgłoś naruszenie
#305548
wysłano: 2011/07/09 08:43
Dniówka w Sądeckim 25zł. w Tarnowskim też albo 30zł.
Wszystkiego się dowiesz na stronie okręgu Tarnów i NSzgłoś naruszenie

Reklama

#320101
wysłano: 2011/08/09 23:14
swieze wiadomosci z PZW katowice-25 doba na dunajec albo 90 zł znaczek w pzw katowicei masz na cały rok...wiec sobie przelicz.Tylko musisz jechac z legitymacja do katowic i ci wkleja na miejscu.narazgłoś naruszenie
#320109
wysłano: 2011/08/09 23:27
na dniach wybieram sie po 10 latach na dunajec...ciekawe czy cos tam jeszcze plywa?...zgłoś naruszenie
#628344
wysłano: 2013/03/31 21:39
Mając składki opłacone w Kole Tarnów mogę łowić na czarnej(przepływa przez Zaczarnie) i na pstrągówce w Szreniawie ?


zgłoś naruszenie

 

strona główna forum


Google